Ανακαινίσεις μπάνιων
    Αντικατάσταση παλαιών σωληνώσεων ύδρευσης
    Αποξήλωση παλιού μπάνιου (είδη υγιεινής, πλακάκια, υδραυλικές εγκαταστάσεις)
    Αποξήλωση - περισυλλογή όλων των τομών που γίνονται κατά την διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης (τοιχοποιία, μπάνια, κουζίνες, ντουλάπες, αλουμίνια, πατώματα).
    Καθαρισμός και παράδοση του χώρου σας.